Visie

Wij hopen een zo groot mogelijke groep mensen te helpen om stress te verminderen, klachten voor te zijn en meer energie te krijgen.

Stress, vermoeidheid en psychische klachten komen steeds vaker voor. Je hoort overal om je heen over mensen die thuis komen te zitten met burn-out of overspannenheid. Anderen proberen dat voor te zijn, door te zoeken naar de juiste balans in hun leven. De balans tussen werk en privé, de balans tussen gezond leven en genieten, tussen online en offline zijn, en ga zo maar door.

De rode draad hierbij is ontspanning vinden in een steeds hectischer wordende samenleving. En dat die balans zoek is zien we terug in de hele maatschappij. De klachten over werkdruk komen nu niet meer alleen uit het onderwijs en de zorg. Op steeds meer plekken kraakt en piept het. Steeds meer mensen werken part-time in een poging balans te vinden. Maar uit de hoge ziekteverzuimcijfers in vrijwel elke sector blijkt dat dit niet de oplossing is. Maar wat dan wel?

Wij geloven dat kennis over stress en overbelasting van je brein bij veel mensen ontbreekt. En dat het krijgen van die kennis je helpt om de balans te vinden waar zoveel mensen naar op zoek zijn. Vanuit die gedachte hebben wij het StressWegSpel ontwikkeld. Het spel geeft op een leuke manier wetenschappelijke (brein)kennis over stress en ontspanning. Het is voor iedereen herkenbaar en te begrijpen. Zo hopen wij een zo groot mogelijke groep mensen te helpen om stress te verminderen, klachten voor te zijn en meer energie te krijgen.

Wie zijn wij?

Esmeralda Korteweg

Eigenaar De Gelukkige Loopbaan – Stress & burn-out coach

Esmeralda haar belangrijkste doel is mensen te inspireren om maximaal te werken aan een gelukkige loopbaan. Want veel van wat je overkomt of onderneemt in een loopbaan is gebaseerd op keuzes die worden gemaakt. Ze helpt je dan ook graag bij het maken van jouw keuzes voor een gezonde en gelukkige tijd op het werk.

Esmeralda is geregistreerd CSR burn-out coach, werkgelukdeskundige en executive coach. Haar werk bestaat uit het adviseren en coachen van CEO’s, directeuren en high professionals op het gebied van leiderschap & balans werk- en privé. Ze is gespecialiseerd op het gebied van preventieve coaching bij stressklachten en begeleiding bij uitval en re-integratie door burn-out.

Met haar corporate achtergrond heeft ze daarnaast veel ervaring in begeleiding tijdens reorganisaties, organisatieontwikkeling, verandertrajecten, burn-out (preventie), werkgeluk en het werken aan persoonlijk leiderschap.

Kijk ook eens op www.degelukkigeloopbaan.nl

Mirella Duiven

Toegepast neuropsycholoog – Teamcoach

Mirella is trainer, psycholoog en (team)coach. Ze versterkt mens en team in hun werk. Hiervoor heeft zij een tweesporenbeleid ontwikkeld dat zowel inzet op de mentale kracht van individuele medewerkers als op onderlinge samenwerking in teams. Resultaat: Mensen die bevlogen, betrokken, succesvol en mentaal gezond samenwerken waarbij eigenaarschap, wendbaarheid en resultaatgerichtheid belangrijke ingrediënten zijn.

Voor de inhoud put ze uit haar (neuro)psychologische achtergrond die ze als toegepast psycholoog als geen ander praktisch weet toe te passen. Dit in combinatie met haar jarenlange ervaring met menselijk gedrag in diverse branches heeft geresulteerd in een praktische methode welke mens & team bij de wortels versterkt. Deze methode werkt goed in leiderschapstrajecten, teamontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, verandertrajecten en reorganisatie.

Joke de Vries

Eigenaar BreinKennis – Adviseur Trainer Spreker

Joke omschrijft haarzelf als een praktische neurowetenschapper. Ze gebruikt kennis over het brein om organisaties succesvoller te maken. Of ‘breinvriendelijker’ zoals ze dat zelf noemt. Door te adviseren, inspireren en trainen zorgt ze ervoor dat samenwerking soepeler verloopt, dat medewerkers effectiever worden en dat er minder gedoe is.

Haar betrokkenheid bij het onderwerp stress en burn-out is zowel persoonlijk als professioneel. Met het StressWegSpel wil ze mensen helpen om bewuster te worden van de werking van hun eigen brein en hoe ze overbelasting ervan kunnen voorkomen. Ze is ervan overtuigd dat het StressWegSpel organisaties op een laagdrempelige manier helpt het gesprek aan te gaan met hun medewerkers. Uiteindelijk hoopt ze op deze manier bij te dragen aan een preventieve oplossing voor de steeds groter wordende problematiek rondom stress, vermoeidheid en mentale klachten.

Neem eens een kijkje op haar website www.breinkennis.nl voor meer informatie over Joke, leerzame blogs en filmpjes.

Met onze verschillende expertises vullen wij elkaar goed aan.

Aanvullende diensten

Onze gezamenlijke missie om stress te verminderen en werkgeluk te vergroten verbindt ons. Wij doen dat allemaal op onze eigen manier en vanuit onze eigen expertise. Vanuit die verschillende invalshoeken bieden we diensten aan die een goede aanvulling zijn op het StressWeg spel en de workshops.

Individuele Stress en burn-out coaching

Sommige medewerkers hebben net even wat meer persoonlijke aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze al op het randje van een burn-out zitten, of net daar overheen. Ze kunnen zelf even geen actieplannen maken of oplossingen bedenken voor hun situatie. Of misschien ben je directielid en voel je je niet op je gemak in een training samen met medewerkers van het bedrijf. In zo’n geval helpt het om te spreken en sparren met een ervaren stress- en burn-outcoach zoals Esmeralda.

Teamcoaching

Soms is stress niet alleen een gevolg van persoonlijke gebeurtenissen of disbalans, maar speelt de teamdynamiek een grote rol. In zo’n geval helpt teamcoaching, zodat gezamenlijk de zere punten boven tafel gehaald kunnen worden en er oplossingen bedacht kunnen worden die door de hele groep gedragen worden. Mirella is opgeleid als teamcoach en helpt teams om zelfsturend, effectief en vertrouwd met elkaar samen te werken.

Inspirerende spreker

Zoek je een inspirerend spreker op je duurzame inzetbaarheidsdag of een iemand die je hele dag aan elkaar praat? Joke is een energieke, enthousiasmerende spreker en scherpe facilitator. Ze vertelt op een hele duidelijke manier de meest complexe dingen over het brein. Ze weet haar publiek te inspireren én activeren.